IPKW > Campus > Onderwijs

onderwijs

meer dan alleen een bedrijventerrein

IPKW is meer dan alleen een bedrijventerrein. Wij zien onderwijs en bedrijfsleven als twee werelden die elkaar versterken en die groeien als ze elkaar ontmoeten. We werken dan ook actief aan het verbinden van deze werelden.

Hubmanager Leonie Dijkhof legt de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Zij informeert bedrijven over de onderzoeks- en onderwijsprojecten waarmee zij terechtkunnen en koppelt de juiste partijen en personen aan elkaar. Tevens zorgt zij voor studentenrondleidingen en studentevenementen op IPKW.

The O-Zone

We werken nauw samen met diverse onderwijsinstellingen zoals Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit uit zich in samenwerkingsproject The O-Zone, een hybride leeromgeving waarin studenten van de HAN met bedrijven en lectoraten binnen hun reguliere curriculum werken aan energieprojecten. Studenten maken kennis met de nieuwste technologieën en actuele vraagstukken.

Het project The O-Zone is een antwoord op het tekort aan goed geëquipeerde energieprofessionals. The O-Zone brengt studenten vroeg in hun opleiding in contact met bedrijven en leert ze samenwerken in een projectomgeving. De naam ‘O-Zone’ verwijst naar ‘de drie o’s’: onderwijs, onderzoek en ondernemen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Hybride leeromgevingen

Op het park zijn verschillende plekken ingericht waar studenten werken aan innovatieve projecten.

In het Powerlab ligt de focus op energie in de gebouwde omgeving. Hier komen studenten van verschillende opleidingen samen; ze werken in multidisciplinair verband aan vraagstukken van bedrijven. In het Mobility Innovation Center staat schone mobiliteit centraal.

De kansen en mogelijkheden van het onderwijs brengen we uiteraard volop onder de aandacht van onze huurders, waarbij we de verbinding faciliteren en aanmoedigen. Zo werken we hard aan het benutten van elkaars kwaliteiten.

vragen hierover?

Stel je vraag aan Kevin
bel: 026 384 46 46
mail Kevin

member image