IPKW > Campus

campus

matchmaking tussen innovatie, creativiteit en maken

IPKW wordt door de Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland gezien als groeibriljant in de regio. Samen met hen en onder andere de onderwijsinstellingen HAN en ROC Rijn IJssel geven we invulling aan de moderne campusgedachte: een combinatie van bedrijven, onderwijsinstellingen en gedeelde faciliteiten op één bedrijventerrein.

 

Innovatielab

In de regio Arnhem is een groot aantal energie en mobiliteit gerelateerde bedrijven en kennisinstellingen gevestigd. Als we deze partijen meer laten samenwerken kunnen we de “energie hotspot” versterken en oplossingen bieden voor de wereldwijde vraagstukken op het gebied van duurzame energie en schone mobiliteit.

 

In gebouw KB, een grote leegstaande hal, gaan we het Innovatielab realiseren. Het Innovatielab biedt gedeelde faciliteiten voor onderwijs, onderzoek, testen en ontwikkelen. Studenten en bedrijven werken er samen in hybride leeromgevingen. Daarnaast zijn er in het Innovatielab proeftuinen met demonstratiemogelijkheden en sociale plekken, zoals projectruimtes, horeca en eventruimtes, waar kennis en ervaringen worden gedeeld.

 

Startups

Met de Greenhouse als plek en met Generation-E als programma bieden we op IPKW als cleantech campus volop kansen voor de ontwikkeling van energy startups. Op die manier faciliteren we het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en helpen we vernieuwende producten en diensten versneld naar de markt te brengen.

 

Faciliteiten en ontmoeting

Daarnaast versterken we de community door het aanbieden van een breed scala aan faciliteiten. Van restaurant De Waard en de eigen technische dienst tot bootcamp en een elektrische deelauto voor IPKW’ers. Ontmoeting en kennisdeling staan hierbij altijd centraal. Daarom faciliteren en organiseren we met grote regelmaat evenementen en bijeenkomsten op het park. Zo werken we met elkaar op een bijzondere plek aan de energiecampus van de toekomst.

“op deze plek worden ambities waargemaakt”

Henk Kamp

BewarenBewaren

BewarenBewaren