Zenon Energy

Zenon Energy is een fabrikant van toekomstbestendige energieopslagsystemen en batterijen. Ze hebben een eigen technologie ontwikkeld waardoor batterijen een extra lange levensduur hebben. Zenon Energy concurreert met andere duurzame technologieën zoals waterstof, CAES, flow-batterijen en meer.

De unieke techniek van Zenon Energy, ontwikkeld in Zuid-Afrika en Nederland, is geschikt voor een internationale markt als aanvulling op de opwekking van zonne-en windenergie. Energieopslag is een technologie die als aanvulling en buffer kan werken in combinatie met intermitterende energiebronnen zoals zon en wind, waarbij de extra opgewekte energie in het systeem kan worden opgeslagen om later gebruikt te worden. De energieopslagsector maakt een ongekende groei door van meer dan 20% CAGR, net zoals de zonne-energiesector dat heeft meegemaakt.

De batterijen van Zenon Energy bouwen voort op de bestaande titaniumbatterijen chemie om als eerste in de sector een ​​energieopslagsysteem te maken dat een werkingsduur van 25 jaar kan bereiken, wat vergelijkbaar is met de levensduur van zonne-installaties.

De missie van Zenon Energy is een ​​blijvende verbetering te brengen in de transmissie, opwekking en opslag van duurzame energie. De langere levensduur van de batterijen levert economisch voordeel op en is tegelijkertijd duurzamer dan batterijen met een kortere levensduur. Daarnaast zijn de batterijen recyclebaar en makkelijk te updaten waardoor de batterijen goed passen in een smart en connected toekomst.

contactgegevens

Zenon Energy

Westevoortsedijk 73
Gebouw DC


© 2022 Industriepark Kleefse Waard | KVK 09138313