Bekijk alle foto's
IPKW > Bedrijven op de campus > Miscancell

Miscancell

Miscancell werkt op duurzame wijze aan de totale valorisatie van miscanthus. Op circulaire wijze worden producten geproduceerd uit verschillende componenten van het gewas. Zo vervaardigt Miscancell onder meer cellulose ten behoeve van de papier-, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie.

Op het IPKW werkt Miscancell naast de productie van cellulose ook aan onderzoeken om het gewas verder te valoriseren. De onderzoeken richten zich onder meer op de ontsluiting van lignine en andere componenten van miscanthus. Op termijn zal de productie van cellulose samen met de ontsluiting van alle overige bestandsdelen een optimale valorisatie betekenen van miscanthus.

Miscanthus

Miscanthus (ook wel: olifantsgras) is een gewas dat zeer efficiënt is in CO₂-opname en -conversie. Het neemt vier keer zoveel CO2 op als hout en het is jaarlijks te oogsten. Het behoeft nauwelijks onderhoud en bevat tot wel 60% cellulose. Allemaal duurzame voordelen van dit gewas ten opzichte van hout. Voor het vervaardigen van cellulose is bovendien minder energie en water nodig wanneer je miscanthus gebruikt in plaats van hout.

 contact

Miscancell
Westervoortsedijk 73 – Gebouw CB

Contactpersoon: Marcel van de Peppel
06 237 666 91
info@miscancell.nl
www.miscancell.nl

locatie

jouw bedrijf
op IPKW?

Neem contact op met Marc
bel: 026 384 46 46
mail Marc

member image