Vicoma engineeringpartner van TNT Moving the World en BERL in Jatropha project Malawi Afrika

Biobrandstof-fabriek in Malawi
Vicoma Engineering Hoogvliet, Engineeringpartner van TNT Moving theWorld en
BERL in Jatropha Project Malawi Afrika

TNT Moving the World ondersteunt projecten in ontwikkelingslanden als partner van
het World Food Programme (WFP) van de Verengde Naties. In dit geval gaat het om de ondersteuning van Bio Energy Resources Ltd (BERL). BERL is een commercieel Malawiaans bedrijf dat een duurzame lokale biobrandstoffen industrie ontwikkelt middels het aanplanten van jatropha-bomen door kleinschalige boeren.

Meerdere bedrijven en overheden hebben hun medewerking verleend aan wat een
succesvol bio-brandstof bedrijf in Malawi moet gaan worden.

Vicoma Engineering is gevraagd om te assisteren bij het design van een fabriek waar de jatropha zaadjes verwerkt gaan worden tot een bio-olie, die toegevoegd kan worden aan de reguliere diesel.
Het restmateriaal kan als meststof worden gebruikt of er kunnen briketten van worden gemaakt, te vergelijken met houtskool. Dit helpt mede de ontbossing tegen te gaan.

De jatropha plant gedijt goed op de schrale grond in Malawi die niet geschikt is voor
landbouw. Het verbouwen gebeurt door duizenden Malawiaanse boeren op braak
liggende grond. De bomen worden aangeplant als heg waarmee hun grond wordt
afgescheiden. Na de oogst worden de nootjes naar de fabriek vervoerd, gewassen, opgeslagen in silo’s, getransporteerd ter verwerking en uitgeperst, de uitgeperste olie wordt gefilterd en daarna opgeslagen in tanks, gereed voor transport.

Het ontwerp van de de fabriek is dusdanig dat er in een aantal identiek uitbreidbare
productie units gebouwd kan gaan worden. In eerste instantie gaat het om een
productie unit voor ongeveer 1000 liter per uur.

Vicoma kreeg de opdracht voor de engineering van dit speciale ontwikkelingsproject in Centraal Afrika en heeft deze inmiddels uitgevoerd.
De basic engineering voor alle vakdiensten te weten: civiel, mechanical, electro en
instrumentatie is door Vicoma Engineering Hoogvliet verzorgd.
Voor het civiele ontwerp en het ontwerp van het leidingwerk is ook de detail
engineering uitgevoerd.
Het ontwerp van de gehele fabriek is volledig in 3D opgezet met gebruikmaking van
Autoplant 3D software.
De bouw van de fabriek is inmiddels gestart en het ligt in de bedoeling dat begin
volgend jaar, eerste kwartaal 2012, de eerste olie geproduceerd gaat worden.

link

< terug