Plan voor nieuw 'station Pleij' in Arnhem

De ondernemers op de bedrijventerreinen aan de oostzijde van Arnhem willen dat er een nieuw station komt langs de spoorlijn Arnhem-Zevenaar. Dit 'station Pleij' moet worden gebouwd op de kruising van de spoorlijn met de Pleijroute (N325).

De nieuwe halte moet in 2015 in gebruik worden genomen. Het initiatief om station Pleij hoog op de agenda bij de betrokken gemeentelijke, regionale en provinciale bestuurders te krijgen, komt van de ondernemers op de bedrijventerreinen IJsseloord 1, IJsseloord 2, Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Het Broek en Westervoortsedijk.

Op de website die zij hebben gelanceerd, wordt gemeld dat de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem Nijmegen er in principe positief tegenover staan. Bovendien is het volgens de initiatiefnemers technisch mogelijk een station te bouwen op de beoogde plek en de halte op te nemen in de dienstregeling.

Een publieksactie moet de overheden ervan overtuigen dat de halte er moet komen. Inmiddels hebben bijna tweehonderd personen hun steun betuigd.

Bron: De Gelderlander

< terug