kiEMT najaarscongres groot succes

See video

Het jaarlijkse kiEMT-congres op 28 november is een groot succes geworden. Met enkele honderden bezoekers, interessante sprekers en een prikkelend debat, de uitreiking van de Jan Terlouw Innovatieprijs, goede netwerkmomenten én een spetterend optreden van Dolf Jansen als afsluiter zijn zowel de bezoekers als de kiEMT-organisatie meer dan tevreden.

Bekijk hier de foto's van het congres.

Minister Verhagen van EL&I opende de bijeenkomst met een videoboodschap. Minister Verhagen gaf onder meer aan dat het kiEMT-netwerk in Oost-Nederland een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse Topsector Energie. Na enkele inspirerende sprekers volgde een debat aan de hand van een aantal prikkelende stellingen rond het thema: 'Oost-Nederland - GOLDMINE voor EMT!'.

Oost-Nederland loopt voorop in EMT
Het congres is het grootste netwerkevenement voor de EMT-sector in Oost-Nederland.
Oost-Nederland loopt voorop als het gaat om innovaties in Energie- en MilieuTechnologie (EMT). Hoe zetten we deze ondernemende regio op de internationale kaart? Hoe dragen we bij aan de maatschappelijke en economische omslag naar een duurzame energiehuishouding? En hoe kunnen we onderwijs verbeteren en werkgelegenheid vergroten in de EMT-sector? Met deze vragen namen regionale en landelijke vertegenwoordigers uit politiek, bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen de bezoekers mee in de ambitie van Oost-Nederland om zich te kwalificeren tot topsector Energie.

Energie vraagt om durf en ondernemerschap
Introducerende topsprekers waren: Bert de Vries (ministerie van EL&I lid van het Topsectorteam Energie), Jo van Engelen (auteur en hoogleraar Innovatiemanagement & Strategie (RUG) en Sustainable Solutions (TU Delft) en Thijs Aarten ( CEO KEMA). De genoemde sprekers inspireerden de zaal met een betoog over de rol van de regio vanuit hun eigen visie en gezichtspunten. Bert de Vries: "kiEMT loopt duidelijk voorop met betrekking tot het kabinetsbeleid als je het Goldmine-rapport leest." Hij spoorde de zaal daarbij aan Energie als internationaal exportproduct te zien. Thijs Aarten van Kema benadrukte onder meer het belang van durf: "Energie biedt mogelijkheden en banen, maar vraagt wel om durf en ondernemerschap. Open innovatie is belangrijk en de focus moet liggen op de waardeketen."

Interactief debat
Na elke spreker volgde een debat rond het onderwerp van de betreffende spreker. Annemieke Traag, (gedeputeerde Duurzaamheid/Klimaat provincie Gelderland) was een van de debatleden: "De nationale overheid blijft achter. Samenwerking in en met de provincies is noodzakelijk voor het realiseren van succesvolle energietransitie.", aldus Annemieke Traag. De overige debatleden: Theo Rietkerk, (gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie provincie Overijssel), Guido Bakema, (CEO IF Technology en lid RvA kiEMT), Laurens de Lange (directeur Unica Installatie Groep), Wim Boomkamp (voorzitter RvB Saxion Hogeschool) en Kees van Ast, vicevoorzitter CvB Universiteit Twente en lid Stuurgroep Kennispark Twente). De zaal kon actief deelnemen aan het debat aan de hand van stemkastjes.

ZAP Concepts wint Jan Terlouw Innovatieprijs
ZAP Concepts B.V. uit Heerde werd tijdens het congres door de jury uitgeroepen tot winnaar. Klik hier voor het persbericht rond de uitreiking. Jan Terlouw reikte de prijs van 10.000 euro en acht adviesdagen in de Deventer Schouwburg. De publieksprijs van 1000 euro, gekozen door de honderden aanwezigen bij het congres, ging naar HyET B.V. uit Arnhem voor een innovatie rond waterstoftechnieken. Met de Jan Terlouw Innovatieprijs innovatieprijs wil Stichting kiEMT innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van duurzame Energie- en Milieutechnologie in Oost-Nederland extra ondersteunen. In 2012 schrijft stichting kiEMT opnieuw de Jan Terlouw Innovatieprijs uit.

Inspirerend netwerken
Ook de bezoekers, waarom het hele congres ook draait, toonden zich geïnspireerd door de bijeenkomst: Zo liet een medewerker van Vitens weten dat het congres goede mogelijkheden biedt om nieuwe samenwerkingspartners in contact te komen.

Tijdens het dinerbuffet en de afsluitende netwerkborrel konden de deelnemers nog zakelijke 'matches' vinden middels interactieve batches: van tevoren konden zij hun interessegebieden aangeven, waarbij de batches oplichtten wanneer zij in de buurt stonden van een bezoeker met hetzelfde interessegebied.

Bron: http://www.kiemt.nl/kiemt-najaarscongres-groot-succes!.aspx

< terug