KEMA doet onderzoek op IPKW

DNV KEMA Energy & Sustainability onderzoekt de optimale benutting van hoogspanningskabels
De huidige maatschappij is sterk afhankelijk van een betrouwbare, continue en betaalbare levering van elektriciteit. Het transport van elektriciteit van opwekker naar eindgebruiker vindt plaats via hoogspanningskabels, al dan niet ondergronds. Het bepalen van de maximale hoeveelheid elektrische energie die een kabel kan transporten is niet eenvoudig af te leiden en is vaak sterk afhankelijk van de kabelomgeving.  Echter, gezien de hoge kosten van het aanleggen van nieuwe kabels en de toenemende vraag naar energie is het volledig benutten van bestaande kabelsystemen van groot economisch belang.
 
Als wereldwijde, leidende autoriteit op het gebied van energieconsultancy en testen & certificeren is DNV KEMA altijd actief bezig met het vergroten van zijn kennis om zijn klanten van dienst te zijn. Op het gebied van het optimaal benutten van (kabel)verbindingen heeft DNV KEMA al veel kennis in huis. Om de bestaande kennis verder te vergroten voert DNV KEMA, samen met de Technische Universiteit Eindhoven, momenteel diverse experimenten uit op begraven hoogspanningskabels op het terrein van Industrie Park Kleefse Waard. Hiertoe is een terrein van 100 m2 ingericht als proeftuin voor het onderzoeken van diverse thermische gedragingen in en rondom belaste kabels (foto).
De kennis die voortkomt uit deze experimenten zet DNV KEMA in bij diverse praktische situaties waarin het bedrijf adviseert over het optimaal inzetten van kabelsystemen.
 
Over DNV KEMA Energy & Sustainability
Met ruim 2300 deskundigen in meer dan 30 landen wereldwijd zet DNV KEMA Energy & Sustainability zich in om de wereldwijde transitie naar een veilige, betrouwbare, efficiĆ«nte en schone energietoekomst te bevorderen. Met een geschiedenis van bijna 150 jaar, zijn wij gespecialiseerd in geavanceerde, innovatieve oplossingen op het gebied van business & technische consultancy, testen, inspecties & certificatie, risicomanagement en verificatie. Als objectief en onpartijdig energiekennisbedrijf adviseren en ondersteunen we organisaties in de energiewaardeketen: producenten, leveranciers en eindgebruikers van energie, fabrikanten van apparatuur, overheidsinstanties, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties. DNV KEMA Energy & Sustainability is onderdeel van DNV, een mondiale dienstverlener om risico’s te beheersen. DNV heeft ruim 10.000 medewerkers in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie over DNV KEMA Energy & Sustainability naar www.dnvkema.com.
< terug