IPKW in bioraffinagecluster

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) maakt sinds kort deel uit van het Bioraffinage Innovatie Cluster (BIC) Oost Nederland. Het BIC vormt een koepel voor de verschillende activiteiten die plaatsvinden op het gebied van bioraffinage van algen, andere verse biomassa, lignocellulose en mest en slib.

IPKW werkt hierbij samen met onder andere initiatiefnemer Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, AkzoNobel, Haskoning, Oost NV en Waterschap Vallei en Veluwe.

De kern van het nieuwe bedrijvenbeleid van dit verband is privaatpublieke samenwerking binnen negen topsectoren, die er op gericht is bestaande publieke middelen voor kennis en innovatie via vraagsturing beter in te zetten en het verdienvermogen van de economie te vergroten. Dit gebeurt via het afsluiten van innovatiecontracten.

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) vormen het kloppend hart van deze innovatiecontracten. TKI’s zijn structurele verbanden waarin meerdere partijen samenwerken over de gehele kennisketen van fundamenteel en toegepast onderzoek tot valorisatie, innovatie en demonstratie.

Eind februari kreeg BIC Oost Nederland subsidie van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.

< terug