Grote multinationals meten duurzaamheid van agrarische toeleveranciers

Belangrijke grote afnemers van agrarische grondstoffen zoals Unilever, Tesco, McCain en Danone ondersteunen de ‘Cool Farm Tool’ als meetinstrument voor de duurzaamheid van een individueel landbouwbedrijf. Met de 'Cool Farm Tool ' kan de CO2-voetafdruk van een agrarisch bedrijf worden bepaald en ook de prestaties inzake biodiversiteit. Later dit jaar wordt een module voor de watervoetafdruk gelanceerd. Maatregelen die wetenschappelijk onderzocht zijn en effectief blijken, wegen zwaarder door in de eindscore.

Cool Farm Tool

De ‘Cool Farm Tool’ is ontwikkeld door Christof Walter die als onderzoeksmanager duurzame landbouw van Unilever. Hij werkt daarbij samen met de universiteit van Aberdeen in Schotland en het Sustainable Food Lab. De oorspronkelijke opzet was een rekenmodule voor broeikasgasemissies op boerderijniveau. Nu worden er modules toegevoegd aan de online tool voor het meten van de bedrijfsprestaties op vlak van biodiversiteit en watergebruik.

De beheerder is de Cool Farm Alliance, een ledenorganisatie die is opgericht door Unilever, de universiteit van Aberdeen, Sustainable Food Lab, Marks&Spencer, Yara, PepsiCo, Tesco, Heineken en Fertilizers Europe. Inmiddels telt de organisatie nog circa 20 andere leden, zowel uit het bedrijfsleven als uit de onderzoekswereld en met medewerking van ngo’s als het Wereldnatuurfonds en Solidaridad. Onlangs sloot ook het Franse Danone zich aan.

PepsiCo hanteert het instrument in het Verenigd Koninkrijk en koppelt er voor agrarische toeleveranciers de doelstelling aan om de emissie van broeikasgassen in 5 jaar met 50% te reduceren. Met nog één jaar te gaan is een reductie van 38% gerealiseerd.

bron: duurzaam-ondernemen.nl

< terug