Gemeente achter plannen voor windmolens in Arnhem

De gemeenteraad heeft op 14 januari besloten in te stemmen met het vanuit de gemeente faciliteren van marktinitiatieven om windmolens in Arnhem te plaatsen. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een van de drie locaties die in beeld is om windturbines te plaatsen en juicht het besluit toe.

Naast IPKW zijn ook Koningspleij Noord en IJsseloord II in beeld. Deze drie locaties worden als kansrijk gezien, zo blijkt uit studies van Bureau Waardenburg en de KEMA, in opdracht van de gemeente Arnhem.

Energie made in [Arnhem]
De gemeente Arnhem wil overschakelen op energie uit hernieuwbare, schone bronnen, zoals wind, zon, water, aardwarmte of biomassa (groenafval) die zo veel mogelijk in of rond Arnhem wordt geproduceerd. Al die ambities staan verwoord in het programma Energie made in [Arnhem].

Het maatschappelijk draagvlak voor de komst van windturbines is essentieel. Rijn en IJssel Energie Coƶperatie zal met marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om de bewoners bij deze lokale productie van duurzame energie te betrekkenen om zo het draagvlak te vergroten.

Lees ook het bericht van De Gelderlander over de plannen.

< terug