Vooraankondiging VOC Symposium Duurzaam Openbaar Vervoer

Met het jaarlijkse symposium probeert Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) verbinding te leggen tussen wetenschap en praktijk. Dit jaar treedt Arnhem op als gastheer en voor deze Arnhem-editie is IPKW als inspirerende congreslocatie gekozen. Het congres wordt samen met het Clean Mobility Center, dat onlangs op IPKW is gestart, en de gemeente Arnhem georganiseerd. Arnhem is gekozen voor deze editie omdat het al decennia lang koploper is van innovaties op het gebied van schoon en slim vervoer, onder andere met de trolleybus. Samen met lokale en buitenlandse bedrijven - grote en kleine spelers - werkt Arnhem aan het ontwikkelen van clean mobility.

Ga voor meer informatie en om je gratis aan te melden naar www.vocsymposium.nl

Thema Duurzaam Openbaar Vervoer

Het thema is 'Duurzaam Openbaar Vervoer'. De insteek is kennisdeling en netwerken, waarbij de ontwikkelingen die op dit moment plaatsvinden op het gebied van elektrisch bus- en treinvervoer centraal staan. Tijdens het symposium wordt naast het verbinding leggen tussen bedrijven en innovaties ook gekeken naar de rol die de lokale, regionale en (inter)nationale politiek hierbij kan vervullen.

Voor wie?

Het symposium is zowel voor bestuurders als voor beleidsadviseurs van overheden met mobiliteit of zorg/doelgroepenvervoer in de portefeuille. Voor management en adviseurs van vervoerders, onderwijs- en belangenorganisaties werkzaam in het openbaar vervoer of in het doelgroepenvervoer.En voor kennisinstellingen en het bedrijfsleven uit zowel binnen- als buitenland.

Programma

Het symposium wordt gehouden op woensdag 5 oktober 2016, van 12.00 tot 18.00 uur op IPKW.
Met diverse (internationale) sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de (internationale) politiek waaronder Prof. Dr-Ing Müller-Hellmann enDr. M. Manheller en boeiende praktijkvoorbeelden van onder andere Vossloh-Kiepe, Pitpoint, Hermes, HyMove en Ov-bureau Groningen worden de gasten getrakteerd op de nieuwste innovaties op het gebied van Duurzaam openbaar Vervoer. Arrien Sietsma zal als dagvoorzitter het congres leiden.

Wat is het Clean Mobility Center?

Het Clean Mobility Center richt zich op innovatieve oplossingen voor alle vormen van vervoer die te verduurzamen zijn: privaat, openbaar en goederenvervoer. Het kan daarbij gaan om het innoveren en/of efficiënter gebruiken van het voertuig, de benodigde infrastructuur en direct aan mobiliteit gerelateerde energie. Hierbij wordt altijd naar de volledige waardeketen gekeken en daarmee naar integrale totaaloplossingen. Ondanks de enorme uitdagingen voorziet het Clean Mobility Center een mobiliteitswereld die geen vervuiling, congestie en ongelukken met zich meebrengt. Om een actieve bijdrage te leveren aan dit toekomstbeeld, faciliteert het Clean Mobility Center product- en dienstinnovaties op het gebied van schone, slimme en veilige mobiliteit.

< back