Duurzame gebiedsontwikkeling tienkamp 2016: IPKW

In 2011 verscheen de publicatie "Duurzame Gebiedsontwikkeling, doe de tienkamp!" van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling, verbonden aan de TU Delft. Nu vijf jaar later kijken ze wat hiervan in de praktijk te zien is. Oftewel: hoe staat het met het realiseren van duurzaamheidsambities in gebiedsontwikkelingen? Als voorbeeld wordt ingezoomd op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

"Op IPKW zijn veel ambities op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd en wordt dit thema ontwikkelingsgericht benaderd. Men is actief op zoek naar mogelijkheden om verder te verduurzamen. Nieuwe kennis op het gebied van circulaire economie en nieuwe technische mogelijkheden hebben het beleid van Schipper Bosch beïnvloed. IPKW sluit zich actief aan bij verschillende initiatieven en probeert koploper te zijn in verduurzaming.

Schipper Bosch is een sterke partij met een lange termijnvisie en veel organisatiekracht. Het speelveld rond de Kleefse Waard is vanaf het begin overzichtelijk gehouden. Niet alleen is Schipper Bosch de initiatiefnemer, ze zijn ook eigenaar van de volledige keten: eigenaar-ontwikkelaar-beheerder. Bovendien is het terrein besloten en kan men daardoor redelijk onafhankelijk opereren, wat flexibiliteit en snelheid mogelijk maakt. Tot slot zorgt de sterke focus en inzet op de gewenste bedrijvensamenstelling voor een zeer goede synergie tussen bedrijven (plus onderwijsinstellingen en de overheid) en een aantrekkelijk innovatief vestigingsklimaat."

Lees het hele artikel op gebiedontwikkeling.nu

< back