Arnhemse energie naar de beurs

Gemeente, Arnhems Buiten en IPKW bouwen imago Energiestad verder uit

De gemeente en de bedrijventerreinen Arnhems Buiten en IPKW gaan aan de slag om Arnhem als energiestad buiten de regio bekender te maken en nieuwe bedrijven en instellingen naar de stad te halen. Dit doen zij met de slogan ‘Your business powered by energy made in [Arnhem]’. Als eerste activiteit zullen de partijen Arnhem gezamenlijk gaan promoten op de vakbeurs Energie.

Arnhem heeft met het programma Energie Made in [Arnhem] een sterke community opgezet van energie- en milieugerichte ondernemers, burgerinitiatieven en kennisorganisaties. In december 2010 ondertekenden 38 vertegenwoordigers van gemeente, ondernemingen, stichtingen en maatschappelijke instellingen de Intentieverklaring Arnhem Energiestad. Een jaar later ondertekenden 80 partners een convenant. Er gingen 140 projectinitiatieven van start en een Energieadviesraad Arnhem werd ingesteld. Dit zorgt voor een goede voedingsbodem voor verduurzaming van de Arnhemse samenleving en voor  innovatie en nieuwe bedrijvigheid.

Volgende stap

Nu zetten de gemeente en de gezichtsbepalende business parks Arnhems Buiten en IPKW (Industrie Park Kleefse Waard) een volgende stap. Doel van het samenwerkingsverband is het vestigingsmilieu van Arnhem nadrukkelijker te promoten. Als eerste gezamenlijke actie is gekozen voor promotie op de vakbeurs Energie 2012 in Den Bosch, van 9 tot 11 oktober 2012. Deze beurs wordt door veel EMT-bedrijven bezocht die tot de doelgroep behoren. Ook de Hogeschool Arnhem Nijmegen is aanwezig; de regio krijgt daarmee een stevige vertegenwoordiging. Naast het partnerschap onder de vlag van ‘Energie Made in [Arnhem]’ stellen de partijen drie troeven centraal in hun promotie.

TCN Arnhems Buiten

De eerste is Arnhems Buiten als Energy Business Park. Dit is een sprekend voorbeeld van een park met volledige focus op research- en dienstverlenende bedrijven in de energie- en milieutechnologie. Het park huisvest al jaren belangrijke partijen uit de sector, maar TCN voegt daar ook nieuwe initiatieven, zoals de Energy Club die volgende maand wordt geopend, aan toe.

Industriepark Kleefse Waard

De tweede troef is Industriepark Kleefse Waard. Op dit industriepark zijn vooral bedrijven gevestigd die actief zijn in productie en onderzoek op het gebied van energie- en milieutechnologie. Recent is Greenhouse van start gegaan; een incubator voor technostarters in de energie- en milieusector.

HAN

De Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN University of applied science) is de laatste troef. Deze heeft duurzame energie tot onderscheidend speerpunt benoemd zowel in het onderwijs als in toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van bedrijven en instellingen.

De HAN kent sinds kort ook een lectoraat Duurzame Energie. Op 10 oktober wordt de lector duurzame energie formeel geïnstalleerd en vinden op de HAN campus in Arnhem tal van evenementen plaats zoals een bedrijvenmarkt en een Symposium ‘Duurzame energie in het onderwijs’. Met partners als IPKW en Arnhems Buiten wordt gewerkt aan facility sharing van onderzoek- en testfaciliteiten voor het testen van nieuwe technologieën en toepassingen voor duurzame energie. De HAN is ook één van de hoofddeelnemers in het innovatiegerichte programma Gelderland Valoriseert. Hierin wordt nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energie en milieutechnologie gestimuleerd en ondersteund.

< back