12,5 miljoen euro voor innovatie in Gelderland "Van kennis naar kassa"

“ Gelderland valoriseert! ”

Kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Gelderland hebben in een consortium hun krachten gebundeld voor meer innovaties en werkgelegenheid in de regio. Dit consortium bestaat uit

  • Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV
  • ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Universiteit (RU)
  • Stichting kiEMT (netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in de energie en milieutechnologie), Stichting Dutch Fashion & Design Centre
  • de Rabobank Arnhem & Omstreken, de Rabobank Rijk van Nijmegen..

 

Van kennis naar kassa in Gelderland

Een aantal kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Gelderland hebben in een consortium hun krachten gebundeld voor meer innovaties en werkgelegenheid in de regio. Het gaat in eerste instantie om regionale samenwerking binnen en tussen de sectoren creatieve industrie, chemie en energie. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) merkt deze als topsectoren aan en heeft vandaag de Gelderse plannen – onder de titel Gelderland valoriseert! – een stimuleringssubsidie van vijf miljoen euro toegekend.

De subsidieaanvraag is dit voorjaar ingediend door het consortium “Gelderland valoriseert!” dat bestaat uit ArtEZ Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Radboud Universiteit (RU), Stichting kiEMT (netwerk van bedrijven en kennisinstellingen in de energie en milieutechnologie), Stichting Dutch Fashion & Design Centre, de Rabobank Arnhem & Omstreken, de Rabobank Rijk van Nijmegen en de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV.

Doel

De consortiumpartners hebben hun krachten gebundeld om de sociaaleconomische positie van de regio (Midden-)Gelderland blijvend te verbeteren. Ze willen daartoe “een permanente, georganiseerde interactie tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen” bewerkstelligen. Het gaat dan om het uitbouwen en opzetten van faciliteiten voor het proces van omzetting van kennis in economisch rendabele producten en diensten ( = valorisatie). Belangrijk uitgangspunt is de zogeheten vraagarticulatie; als er een bepaalde vraag naar kennis en kunde is, dan moet er een instantie zijn die die behoefte aan kennis en kunde kan uitwerken. Vervolgens is het zaak de juiste partijen met elkaar te verbinden om die precieze vraag te gaan beantwoorden. Nieuw voor de regio is een “proof of concept”-fonds om de (technische) haalbaarheid van innovatieve ideeën te financieren.

Kansrijke sectoren

Het consortium, onder voorzitterschap van Kristel Baele (lid College van Bestuur van de HAN), richt zich in eerste instantie nadrukkelijk op drie sectoren waarin al ruime ervaring is opgedaan met valorisatie. Het gaat dan ook om kansrijke clusters - (duurzame) energie, chemie en creatieve industrie - die de landelijke overheid aanmerkt als topsectoren (waarvan er totaal negen zijn). De provincie Gelderland ondersteunt deze 3 sectoren en levert ook een actieve bijdrage aan Gelderland valoriseert!.

De gedachte is dat de ervaring die met deze sectoren is en wordt opgedaan later van toepassing kan zijn op valorisatie binnen andere economische sectoren in de regio.

Breed ondersteund

De plannen van het consortium vinden veel weerklank bij bedrijven en instellingen in de regio. Dat blijkt onder meer uit de financiële bijdragen aan het project. De totale kosten over de komende 6 jaren (2012 tot en met 2017) zijn begroot op 12,5 miljoen euro. Met de subsidie van het ministerie, betekent dit dus dat de consortiumpartners, bedrijven uit de drie sectoren en overheden (gemeenten en provincie) gezamenlijk 7,5 miljoen euro investeren.

Dit is een gezamenlijk persbericht van ArtEZ, HAN, RU, kiEMT, DF&DC, Rabobank (Arnhem en Nijmegen) en Oost NV

Nadere informatie bij de projectcoördinator van Gelderland valoriseert!:

Geert-Jan Sweers, tel 06-51284653 / 026-3658266

Of bij:

Chris Veenemans (adviseur externe betrekkingen) 06-13363247

bron: http://www.oostnv.nl/news/125-miljoen-euro-voor-innovatie-gelderland-van-kennis-naar-kassa

< back