duurzaam personeelsbeleid - informatiesessie mantelzorg

Steeds meer mensen combineren werk met mantelzorg. Langdurig zorgen voor een familielid, vriend of buur is de normaalste zaak van de wereld aan het worden. Toch wordt er weinig gesproken over het combineren van deze twee taken. Terwijl het een belangrijke reden tot (kostbaar) ziekteverzuim kan zijn.

Laat je informeren
Hoe zit dat in jouw organisatie? Heb je hier al eens bij stilgestaan?
Er leven nog veel taboes en vooroordelen rondom het thema mantelzorg en werk. Eén van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid veel geld en tijd kost. Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om nieuw beleid of grote investeringen. Het is onderdeel van bestaand personeelsbeleid en thema’s als MVO, goed werkgeverschap, verzuim- en inzetbaarheidsbeleid en programma’s gericht op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Zowel werknemers als werkgevers zoeken vaak nog naar hun eigen verantwoordelijkheid en rol. Daarom organiseert Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem) samen met Stichting Werk & Mantelzorg woensdag 10 mei de Mantelzorg&Werk Buzz on Tour in Arnhem.

Meld je aan voor een informatiesessie
De bus staat die dag van 12.00 – 14.00 uur op IPKW, bij het proefveld.
Er is een gesprekstafel waar werkgevers en mantelzorgers olv een gespreksleider het thema verkennen. Wat speelt er? Hoe werkt het? Welke ervaringen zijn er?
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
En als je komt ligt er een mooi aanbod klaar: een gratis 0-meting  in je bedrijf uitgevoerd door Stichting Werk & Mantelzorg. Dat geeft je concreet inzicht in het aantal mantelzorgers en welke behoeften er bij hen leven. De 1e stap op weg naar een win-win situatie!

Wil je 10 mei een plekje aan de gesprekstafel, neem dan contact op met ;
Maddy Kloet, MVT Arnhem, 026 – 327 1830 (ma-di-woe), m.kloet@mvtarnhem.nl
Even langskomen en informatie ophalen kan ook. De koffie staat klaar!

Laat je informeren in de Mantelzorg&Werk Buzz-on-tour
woensdag  10 mei, 12.00 – 14.00 uur IPKW

< terug