Video: Vitale economie op IPKW

Marco Broekman maakte voor het lectoraat Future Urban Regions aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst een video over het thema 'vitale economie'. 

Locatie: Industriepark Kleefse Waard, dat "is afgestapt van de zware-mono-industrie en nu actief zoekt naar een grote variatie aan soorten bedrijven die elkaars reststromen en diensten kunnen gebruiken." 

Vanavond (dinsdag) is in Pakhuis De Zwijger de boekpresentatie van 'Werken aan de stad van de toekomst', waarin de thema terugkomt.
< zürrück