Teijin Aramid ondersteunt Playing for Success in Arnhem

Arnhem, 30 augustus 2011 – Teijin Aramid heeft vandaag een contract ondertekend voor de sponsoring van het Playing for Success leercentrum in GelreDome Arnhem. Hiermee is Teijin Aramid de komende drie jaar sponsor van het leercentrum. Teijin Aramid steunt het initiatief, dat in november 2010 werd geopend, om kennisontwikkeling te bevorderen bij de Arnhemse jeugd.

Teijin Aramid heeft haar internationaal hoofdkantoor in Arnhem en is de grootste aramideproducent van de wereld. Met de sponsoring geeft Teijin Aramid invulling aan haar doelstelling om zowel internationaal als lokaal bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven en daarnaast kennisontwikkeling in de regio te stimuleren. “Niet alleen wij als bedrijf maar de hele maatschappij is er bij gebaat dat de kennis- en leerprestaties in alle lagen van de bevolking gestimuleerd en gefaciliteerd worden. GelreDome, het topsportklimaat en het contact met de voetballers dragen bij aan een omgeving die kinderen uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties”, aldus Gert Frederiks, CEO & President bij Teijin Aramid. De bijdrage van Teijin zal in eerste instantie voornamelijk uit financiële middelen bestaan. Wel is de intentie uitgesproken om op termijn ook op andere manieren betrokken te zijn bij het leercentrum.

Playing for Success biedt kinderen tussen 9 en 14 jaar een naschools programma in een motiverende en uitdagende omgeving. Op deze manier moeten de leerprestaties verbeteren. Playing for Success noemt dat ‘Leren met een WOW-factor’. Het nieuwe leercentrum is gehuisvest in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte bij Vitesse in GelreDome en biedt jaarlijks plaats aan 500 kinderen die een programma van tien weken volgen. Playing for Success werkt hierbij nauw samen en wordt ondersteund door onderwijsinstellingen, voetbalclubs, gemeenten, gemeentelijke instanties en MBO en HBO-instellingen.

In Arnhem ondersteunt Vitesse het project met de inzet van spelers en medewerkers. Tevens is het lesmateriaal toegespitst op de Arnhemse voetbalclub. Algemeen directeur Paul van der Kraan van Vitesse: “Door projecten als Playing for Success wordt de binding tussen Vitesse en de ons omringende samenleving verder aangehaald. Dat Teijin vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid er ook voor gekozen heeft dit project te ondersteunen juichen wij dan ook zeer toe.”

Bron: http://www.teijinaramid.com/smartsite.dws?lng=NL&id=26290

< zürrück