Technologische industrie wil 100 miljoen voor circulaire economie

De brancheorganisatie voor de technologische industrie, FME, wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu minstens 100 miljoen euro investeert in de transitie naar een circulaire economie.

De belangenvereniging heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

"Staatssecretaris Dijksma schrijft de Tweede Kamer dat de circulaire economie 7,3 miljard euro aan waarde toevoegt en 57.000 nieuwe banen kan opleveren", aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming

"Op de huidige I&M-begroting wordt slechts 28 miljoen euro gereserveerd voor onder andere voor betere afvalscheiding. Ik vind dit niet in verhouding staan tot de potentiële opbrengst."

FME wil dat het geld besteed wordt aan het koppelen van efficiënter materiaal- en energiegebruik en circulaire economie aan de omslag naar robotisering en 3d-printen.

Bron: nu.nl

< zürrück