Nederland werkt samen met Californië aan smart cities

Verschillende Nederlandse partijen hebben een samenwerkingsverband ondertekend met universiteiten en bedrijven in Californië. Gezamenlijk wordt gekeken naar de verdere ontwikkeling van slimme steden.

Betrokken partijen zijn onder andere het Nederlandse Brainport, TNO en verschillende bedrijven in Silicon Valley. Dit meldt Holland Trade and Invest.

Smart cities

Een schatting van Unicef stelt dat 70 procent van de wereldbevolking in 2050 in steden woont. Deze verstedelijking van de samenleving brengt verschillende problemen met zich mee, zoals luchtverontreiniging, gebrek aan woonruimte en een ontoereikend wegennet.

Om deze problemen het hoofd te bieden, zijn innovatieve oplossingen nodig.

Duurzaam transport

De aangekondigde samenwerking gaat zich vooral richten op slimme oplossingen op het gebied van vervoer. Denk hierbij aan de ontwikkeling van autosystemen die, via het internet, in contact staan met stoplichten en andere auto’s. Zelfrijdend vervoer kan daarnaast een belangrijke rol spelen in het optimaal benutten van bestaande infrastructuur. Autodeeldiensten kunnen het aantal auto’s op de weg verminderen.

De Nederlandse en Amerikaanse partijen bundelen met deze samenwerking hun krachten om dergelijke oplossingen te realiseren.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

< zürrück