'Betere tariefstructuur stimuleert afname duurzame energie'

De huidige tariefstructuren van het elektriciteitsnet werken beperkend voor grote energieverbruikers in de industrie en de glastuinbouw, die hun elektriciteitsvraag flexibel willen inzetten als er veel duurzame energie is.

Dit blijkt uit een studie die onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd naar de tariefstructuren van het elektriciteitsnet.

De beperking kan worden opgelost door aanvullende maatregelen die zowel voordelen voor verbruikers als een betere inpassing van duurzame energie met zich meebrengen, aldus de studie.

Power-to-heat

In de toekomst kan een groter aandeel van duurzame energie in de energiemix leiden tot relatief hoge aanbodvolumes van elektriciteit en lage elektriciteitsprijzen. Bedrijven in de industrie en de glastuinbouw kunnen hierop inspelen door deze duurzame elektriciteit te gebruiken voor hun processen of verwarming (power-to-heat).

Met name deze laatste optie is volgens de studie interessant, omdat deze in de industrie en glastuinbouw breed beschikbaar is. Door omzetting van elektriciteit in warmte wordt de elektriciteitsvraag (tijdelijk) verhoogd en de gasinzet verlaagd.

Dat loont op momenten dat elektriciteit goedkoper is dan gas. Dit is gunstig voor marktpartijen, de marktwerking en voor de opwekking van duurzame energie.

Onrendabel

De huidige structuur van de transporttarieven maakt de inzet van flexibiliteit voor veel eindverbruikers in de industrie en de glastuinbouw echter onrendabel. Dit komt doordat een overschrijding van het gecontracteerd vermogen tot een aanzienlijke lastenverzwaring kan leiden voor een marktpartij, ook al vindt die overschrijding slechts een beperkt aantal uren plaats, stelt Berenschot.

Oplossing

In de studie onderzocht Berenschot diverse alternatieve tariefstructuren en aanvullende maatregelen die hier een oplossing voor kunnen bieden. Het beste alternatief betreft volgens Berenschot een tarief dat afhankelijk is van de mate van netbelasting. Op deze manier kunnen grote verbruikers het extra aanbod van zonne- en windenergie op een rendabele manier opvangen.

Bron: duurzaambedrijfsleven.nl

< terug